Jääkausi 2017-06-21T15:55:27+00:00

FI | EN

Jääkausi

Jääkausi on rakentanut pohjan Hossan maisemalle ja luonnon monimuotoisuudelle. Jäävirrat tekivät harjut jyrkkine rinteineen ja suppineen. Merkittävin harjujakso kulkee mäntymetsinä Julma-Ölkyltä Laukkujärven, Hakokarjun ja Huosiharjun kautta Öllörin länsirantaan. Harjujen maaperä on lajittunutta: alla on karkeampaa soraa ja pinnassa hienojakoisempaa hiekkaa.

Mannerjään reunan kasaamat vaaramaat, kuten puiston länsilaidan Moilasenvaara ovat rehevämpiä moreenimaita, joita jääkauden vedet eivät ole niin paljon huuhtoneet. Niiden kuusivaltaisuus johtuu korkeilla alueilla myös runsaasta lumesta, joka kertyy puihin. Mäntyjen pitkät oksat eivät sitä kestä.

Kuvagalleria