Rajapuistoyhteistyö 2017-06-21T17:03:27+00:00

FI | EN

Rajapuistoyhteistyö

Luonnonsuojelua ja luontomatkailua kehitetään rajapuistoyhteistyönä. Hossan ja Kalevalapuiston työparina Venäjän puolella on Kalevalan kansallispuisto. Kuhmon Ystävyyden puisto ja Kostamuksen luonnonpuisto muodostavat yhdessä Ystävyyden luonnonsuojelualueen. Hossan pohjoispuolella yhteistyötä tehdään Oulanka – Paanajärvi -puistoparina.

Rajapuistot ovat osa Fennoskandian vihreää vyöhykettä. Siitä pyritään kehittämään ekologinen verkosto, joka tukee lajien sopeutumista ilmastonmuutokseen ja suojelee herkkiä poh­joisia luontokohteita Suomen, Venäjän ja Norjan rajojen läheisyydessä. Tavoitteena on myös kansainvälisesti merkittävien luontomatkailukohteiden verkosto elinvoimaisella rajaseudulla. Kehittämistyö perustuu maiden väliseen sopimukseen.

Kuvagalleria