Vanhat metsät 2017-06-21T17:37:11+00:00

FI | EN

Vanhat metsät

Karu mäntymetsä rikastuu vanhetessaan. Vanhat puut, kelot ja maatuvat lahopuut tarjoavat elinmahdollisuudet kokonaisille elollisten yhteisöille, joiden jäsenet ruokkivat toisiaan. Kelot ja koivupökkelöt tarjoavat pesäpaikkoja koloissa pesiville linnuille. Lahoavien puiden sisältämät ravinteet palaavat maahan. Hajottajat, kuten käävät ja maan pieneliöt ovat tärkeä osa metsäluontoa.

Vaaramaiden vanhoissa kuusikoissa monimuotoisuutta lisäävät runsaammat lehtipuut, erityisesti haapa. Haavan lehdet ja kukinnot ovat ravinteikasta ruokaa liito-oravalle ja pehmeäpuisista haavoista se löytää mukavia tikankoloja pesäpaikaksi. Hentonokkaisen tiaisen on helppo kaivaa pesäkolo koivupökkelöihin ja hyönteisiäkin niistä löytyy syötäväksi.

Metsien käyttö näkyy paikoitellen metsän rakenteessa. Maastossa on jälkiä tervanpoltosta ja savotoista.

Kuvagalleria